Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tằm

Phạm Thị Tằm

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tằm

Tên thường gọi: Phạm Thị Tằm

Tên tự: Phạm Thị Tằm

Là con của: Phạm Văn Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1910

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 1991


Bà Phạm Thị Tằm là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Đoan. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc có ghi chép bà sinh năm (1910 - 1991). Chồng bà  là ông: Vũ Văn Hiệu (1909 - 1951), quê ở Đông Xuyên và là liệt sỹ chống Pháp