Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tơ

Phạm Thị Tơ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tơ

Tên thường gọi: Phạm Thị Tơ

Tên tự: Phạm Thị Tơ

Là con của: Phạm Văn Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1914

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 1990


Bà Phạm Thị Tơ là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Đoan. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1914 - 1990.

Chồng bà là ông Nguyễn Văn Kiểm (1912-1985) thôn Tô Hiệu.