Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Vị

Phạm Văn Vị

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Vị

Tên thường gọi: Phạm Văn Vị

Tên tự: Phạm Văn Vị

Là con của: Phạm Văn Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1917

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 2000


Ông Phạm Văn Vị là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Đoàn. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm ( 1917-2000).

Vợ ông là bà: Đào Thị Nguyệt 1919-2002 ( bà Vị)