Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Kén

Phạm Thị Kén

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Kén

Tên thường gọi: Phạm Thị Kén

Tên tự: Phạm Thị Kén

Là con của: Phạm Văn Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1926

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất:


Bà Phạm Thị Kén là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Đoan. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi năm sinh của bà là năm 1926.

Chồng bà là ông: Đăng Văn Bích(1925), Xuân Đài Đông Động