Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Phục

Phạm Văn Phục

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Phục

Tên thường gọi: Phạm Văn Phục

Tên tự: Phạm Văn Phục

Là con của: Phạm Văn Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1928

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 1957


Phạm Văn Phục là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Đoan. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm (1928-1957)

Vợ là  Bà Phục: Phạm Thị Khiêu: 1927- Thôn Tống Thỏ Xã Đông Mỹ