Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mưu

Phạm Thị Mưu

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mưu

Tên thường gọi: Phạm Thị Mưu

Tên tự: Phạm Thị Mưu

Là con của: Phạm Văn Thiều

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1923

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Phạm Thị Mưu là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Thiều. trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1923. Chồng bà là ông Vũ Tiến Hoàng : (1916-1996) Có 5 người con gái là: Liên, Hiền, Chiên, Lan