Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Ruệ

Phạm Thị Ruệ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Ruệ

Tên thường gọi: Phạm Thị Ruệ

Tên tự: Phạm Thị Ruệ

Là con của: Phạm Văn Thiều

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1930

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 2008


Phạm Thị Ruệ là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Thiều. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết :

Chồng là ông Vũ Tiến Tiệc (1934) – Đông Xuân

Có 4 người con là : Ngọc , Hoa , Ban, Mai