Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Rịu

Phạm Thị Rịu

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Rịu

Tên thường gọi: Phạm Thị Rịu

Tên tự: Phạm Thị Rịu

Là con của: Phạm Văn Thiều

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1934

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Phạm Thị Rịu là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Thiệu. Trong cuốn gia phả gốc có ghi  bà sinh năm 1934. Chồng là ông Đặng Văn Giản (1931)- Ninh Bình  Có 5 người con là: Nhung, Loan, Phượng, Giang, Hoài