Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Ngọ

Phạm Thị Ngọ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Ngọ

Tên thường gọi: Phạm Thị Ngọ

Tên tự: Phạm Thị Ngọ

Là con của: Phạm Văn Huyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1941

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Ngọ là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Huyên. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1941. Có chồng là ông Vũ Văn Bẩy (1936), Xã Đông Xuân.