Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Gừng

Phạm Văn Gừng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Gừng

Tên thường gọi: Phạm Văn Gừng

Tên tự: Phạm Văn Gừng

Là con của: Phạm Văn Huyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1945

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 1996


Ông Phạm Văn Gừng là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Huyên. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm (1945 - 1996).

Chồng là ông Vũ Văn Bẩy (1936), Xã Đông Xuân