Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mùi

Phạm Thị Mùi

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mùi

Tên thường gọi: Phạm Thị Mùi

Tên tự: Phạm Thị Mùi

Là con của: Phạm Văn Huyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Mùi là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Huyên. Thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả gôc cho biết bà sinh năm 1952 và không có thông tin về năm mất.

Chồng là ông Nguyễn Văn Liêu Đông Hà