Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm văn Bốn

Phạm văn Bốn

Họ tên đầy đủ: Phạm văn Bốn

Tên thường gọi: Phạm văn Bốn

Tên tự: Phạm văn Bốn

Là con của: Phạm Văn Huyên

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Ông Phạm Văn Bốn là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Huyên. ông sinh năm 1952

Ngoài ra, trong cuốn gia phả gốc không còn ghi chép thông tin nào về ông.