Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Đôn

Phạm Văn Đôn

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Đôn

Tên thường gọi: Phạm Văn Đôn

Tên tự: Phạm Văn Đôn

Là con của: Phạm Văn Điển

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1940

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất:


Ông Phạm Văn Đôn là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Điển. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép cho biết ông sinh năm 1940 và  từng là giáo viên cấp 1. 

Vợ ông là Bà Đôn: Đào Thị Thùng: 1942 Đồng Lan