Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Quý

Phạm Thị Quý

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Quý

Tên thường gọi: Phạm Thị Quý

Tên tự: Phạm Thị Quý

Là con của: Phạm Văn Điển

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1946

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Quý là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Điển.  Trong cuốn gia phả ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1946 và chưa rõ năm mất. Bà từng là giáo viên dạy học cấp 1.

Chồng là ông Vũ Văn Thiêm, Đông Xuân