Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Cam

Phạm Thị Cam

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Cam

Tên thường gọi: Phạm Thị Cam

Tên tự: Phạm Thị Cam

Là con của: Phạm Văn Điển

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1952

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Cam là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Điển. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép được biết bà sinh năm 1952. Bà từng là giáo viên dạy học cấp 2.

Chồng là ông Vũ Văn Thành(1950-2008 xã Đông xá