Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Đào

Phạm Thị Đào

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Đào

Tên thường gọi: Phạm Thị Đào

Tên tự: Phạm Thị Đào

Là con của: Phạm Văn Tính

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1922

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 2008


Bà Phạm Thị Đào là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Tính. Theo thông tin được ghi chép lại cho biết bà sinh năm (1922-2008).

Chồng là ông Vũ Văn Rạng