Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Vân

Phạm Văn Vân

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Vân

Tên thường gọi: Phạm Văn Vân

Tên tự: Phạm Văn Vân

Là con của: Phạm Văn Tính

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1930

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 2010


Ông Phạm Văn Vân là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Tính. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm (1930-2010).

Ông có vợ là  Bà Vân: Trần Thị Sửu 1924.