Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Ngân

Phạm Thị Ngân

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Ngân

Tên thường gọi: Phạm Thị Ngân

Tên tự: Phạm Thị Ngân

Là con của: Phạm Văn Kỳ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Ngân là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Kỳ. Theo thông tin của cuốn gia phả có ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1948.

Chồng là Nguyễn Văn Bồng (1941), quê Hải Dương, định cư thị trấn Phong Châu – Phú thọ