Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Phượng

Phạm Văn Phượng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Phượng

Tên thường gọi: Phạm Văn Phượng

Tên tự: Phạm Văn Phượng

Là con của: Phạm Văn Kỳ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 2010


Ông Phạm Văn Phượng là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Kỳ. Theo thông tin của cuốn gia phả ghi chép lại cho viết ông sinh năm ( 1949-2010).

 Ông có vợ là bà Phạm Thị Lạc 1954 và con trai: Phạm Thăng Long