Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Lần

Phạm Thị Lần

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Lần

Tên thường gọi: Phạm Thị Lần

Tên tự: Phạm Thị Lần

Là con của: Phạm Văn Kỳ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Lần là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Kỳ. theo thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả cho biết bà sinh năm 1960

Con trai là : Phạm Văn Vương.