Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nhạn

Phạm Thị Nhạn

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nhạn

Tên thường gọi: Phạm Thị Nhạn

Tên tự: Phạm Thị Nhạn

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1944

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Nhạn là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Cù. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1944.

Chồng bà là  ông Vũ Đức Ngạc (1944), xã Đông Vinh