Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thìn

Phạm Văn Thìn

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thìn

Tên thường gọi: Phạm Văn Thìn

Tên tự: Phạm Văn Thìn

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Thìn là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Cù. Trong cuốn gia phả gốc ghị lại thông tin là ông mất sớm.