Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Quy

Phạm Thị Quy

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Quy

Tên thường gọi: Phạm Thị Quy

Tên tự: Phạm Thị Quy

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1947

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Quy là con gái thứ 3 của ông Phạm văn Cù. theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1947.

Chồng là ông Hoàng Văn Oanh (1944), quê Tiền Hải