Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Sơn

Phạm Thị Sơn

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Sơn

Tên thường gọi: Phạm Thị Sơn

Tên tự: Phạm Thị Sơn

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Bà Phạm Thị Sơn là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Cù. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc được ghi lại cho biết bà sinh năm 1949. Bà từng là giáo viên cấp 1.