Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Cải

Phạm Văn Cải

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Cải

Tên thường gọi: Phạm Văn Cải

Tên tự: Phạm Văn Cải

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Ông Phạm Văn Cải là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Cù. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông có công nhượng đất xây dựng nhà thờ họ năm 1997.