Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hà

Phạm Thị Hà

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hà

Tên thường gọi: Phạm Thị Hà

Tên tự: Phạm Thị Hà

Là con của: Phạm Văn Cù

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7


Bà Phạm Thị Hà là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Cù.Trong cuốn gia phả có ghi lại cho biết bà sinh năm 1958.Bà từng là sĩ quan quân đội.

Chồng là Trần Văn Thọ 1956-1988, quê Nam Định