Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Quảng

Phạm Văn Quảng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Quảng

Tên thường gọi: Phạm Văn Quảng

Tên tự: Phạm Văn Quảng

Là con của: Phạm Văn Luận

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1918

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 1991


Ông Phạm Văn Quảng là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Luận. Trong cuốn gia phả gốc có ghi lại thông tin cho biết ông sinh năm (1918-1991).

Ông có vợ là bà Quảng : Phạm Thị Nhị 1927 xã Đông Động.