Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bổi

Phạm Thị Bổi

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bổi

Tên thường gọi: Phạm Thị Bổi

Tên tự: Phạm Thị Bổi

Là con của: Phạm Văn Luận

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Bổi là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Luận.

Trong cuốn gia phả không có ghi chép nào về năm sinh và năm mất của bà mà chỉ ghi bà có chồng là ông Trần Văn Uyên (1930-2004) Thôn Hồng Phong.