Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thông

Phạm Văn Thông

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thông

Tên thường gọi: Phạm Văn Thông

Tên tự: Phạm Văn Thông

Là con của: Phạm Văn Ngữ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1926

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 2010


Ông Phạm Văn Thông là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Ngữ. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm (1926-2010).

Ông có vợ là bà Thông: Vũ Thị Vim 1933-2007.