Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Mai

Phạm Văn Mai

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Mai

Tên thường gọi: Phạm Văn Mai

Tên tự: Phạm Văn Mai

Là con của: Phạm Văn Ngữ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1932

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 1983


Ông Phạm Văn Mai  là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Ngữ. Cuốn gia phả gốc có ghi chép lại cho biết ông sinh năm (1932-1983).

Ông có vợ là bà Mai: Nguyễn Thị Còi 1930, quê Tô Hiệu định cư Tuần Giáo Điện Biên.