Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Lai

Phạm Văn Lai

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Lai

Tên thường gọi: Phạm Văn Lai

Tên tự: Phạm Văn Lai

Là con của: Phạm Văn Ngữ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1943

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Ông Phạm Văn Lai  là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Ngữ. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm  1943 và định cư ở tuần giáo Điện Biên.

Vợ ông là  bà Lai: Vũ Thị Rậu (1947) quê Nam Trực, Nam Định.