Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Nhung

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nhung

Tên thường gọi: Phạm Thị Nhung

Tên tự: Phạm Thị Nhung

Là con của: Phạm Văn Quỳnh

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1942

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Nhung là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Quỳnh. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1942.

Chồng là ông Vũ Văn Sáu (1940-2007), quê Đông Xuân.