Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Thinh

Phạm Thị Thinh

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Thinh

Tên thường gọi: Phạm Thị Thinh

Tên tự: Phạm Thị Thinh

Là con của: Phạm Văn Quỳnh

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1943

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Thinh  là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Quỳnh.Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi lại thông tin bà sinh năm 1943 và không còn ghi thông tin gì thêm.