Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tỵ

Phạm Thị Tỵ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tỵ

Tên thường gọi: Phạm Thị Tỵ

Tên tự: Phạm Thị Tỵ

Là con của: Phạm Văn Toán

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1936

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 2008


Bà Phạm Thị Tỵ là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Toán. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm (1936-2008).

Chồng bà ông Vũ Đức Phúc 1932 xóm Đông A.