Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Lập

Phạm Văn Lập

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Lập

Tên thường gọi: Phạm Văn Lập

Tên tự: Phạm Văn Lập

Là con của: Phạm Văn Toán

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1945

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Lập là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Toán. Trong cuốn sổ gia phả gốc có ghi lại thông tin ông sinh năm 1945.

Ông có vợ là bà Lập : Đỗ Thị Nhĩ 1952 quê Kiến Xương.