Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Lệ

Phạm Văn Lệ

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Lệ

Tên thường gọi: Phạm Văn Lệ

Tên tự: Phạm Văn Lệ

Là con của: Phạm Văn Toán

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 1996


Ông Phạm Văn Lệ là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Toán. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm ( 1948-1996 ) là cống nhân lái xe.

Ông có vợ là bà Lệ: Bùi Thị Thoa 1949, Đông La.