Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nguyệt

Phạm Thị Nguyệt

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nguyệt

Tên thường gọi: Phạm Thị Nguyệt

Tên tự: Phạm Thị Nguyệt

Là con của: Phạm Văn Toán

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1953

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Bà Phạm Thị Nguyệt  là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Toán. Trong cuốn gia phả gốc ghi lại cho biết bà sinh năm 1953.

Chồng là ông Phạm Văn Vẻ quê Vũ Thư.