Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Nhật

Phạm Thị Nhật

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Nhật

Tên thường gọi: Phạm Thị Nhật

Tên tự: Phạm Thị Nhật

Là con của: Phạm Văn Toán

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Bà Phạm Thị Nhật là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Toán. Thông tin được ghi lại trong cuốn gia phả gốc cho biết bà snh năm 1954.

Chồng  là Nguyễn Văn Tiến quê Đông Các.