Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Hạ

Phạm Văn Hạ

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Hạ

Tên thường gọi: Phạm Văn Hạ

Tên tự: Phạm Văn Hạ

Là con của: Phạm Văn Toán

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Ông Phạm Văn Hạ là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Toán. Trong cuốn gia phả gốc có ghi chép lạ thông tin ông sinh năm 1954. Ông là cán bộ ngành văn hóa.

Ông có vợ là bà Hạ : Trần Thị Mốt quê Quảng Ninh.