Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tuyết

Phạm Thị Tuyết

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tuyết

Tên thường gọi: Phạm Thị Tuyết

Tên tự: Phạm Thị Tuyết

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị Tuyết là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Được. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi lại thông tin bà sinh năm 1958 và không còn thông tin gì thêm