Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thái

Phạm Văn Thái

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thái

Tên thường gọi: Phạm Văn Thái

Tên tự: Phạm Văn Thái

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1960

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Văn Thái là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Được. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi lại năm sinh của ông là năm 1960 mà không còn thông tin gì nữa.