Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Lan

Phạm Thị Lan

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Lan

Tên thường gọi: Phạm Thị Lan

Tên tự: Phạm Thị Lan

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1962

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Lan là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Được. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi chép lại năm sinh của bà là năm 1962 và không ghi thêm thông tin nào nữa