Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Phương

Phạm Thị Phương

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Phương

Tên thường gọi: Phạm Thị Phương

Tên tự: Phạm Thị Phương

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1964

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Bà Phạm Thị Phương là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Được. Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi thông tin là bà sinh năm 1964 và không còn thông tin gì thêm.