Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Đinh

Phạm Văn Đinh

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Đinh

Tên thường gọi: Phạm Văn Đinh

Tên tự: Phạm Văn Đinh

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1966

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Ông Phạm Văn Đinh là con trai thứ 5 cuả ông Phạm Văn Được. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1966 và không còn thông tin gì thêm.