Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Đạt

Phạm Văn Đạt

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Đạt

Tên thường gọi: Phạm Văn Đạt

Tên tự: Phạm Văn Đạt

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1968

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Ông Phạm Văn Đạt là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Được. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1968 và không còn thông tin gì thêm.