Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Cúc

Phạm Thị Cúc

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Cúc

Tên thường gọi: Phạm Thị Cúc

Tên tự: Phạm Thị Cúc

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1970

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7


Bà Phạm Thị Cúc là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Được. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1970 và không còn ghi thêm thông tin gì