Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Mai

Tên thường gọi: Phạm Thị Mai

Tên tự: Phạm Thị Mai

Là con của: Phạm Văn Được

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1972

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 8


Bà Phạm Thị Mai là con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Được. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1972