Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Sửu

Phạm Thị Sửu

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Sửu

Tên thường gọi: Phạm Thị Sửu

Tên tự: Phạm Thị Sửu

Là con của: Phạm Văn Phẩm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1937

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Sửu là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Phẩm. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1937.

Chồng bà là ông: Vũ Văn Minh 1937