Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Tỵ

Phạm Thị Tỵ

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Tỵ

Tên thường gọi: Phạm Thị Tỵ

Tên tự: Phạm Thị Tỵ

Là con của: Phạm Văn Phẩm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1941

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Bà Phạm Thị Tỵ là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Phẩm. Trong cuốn gia phả gốc ghi lại cho biết bà sinh năm 1941.

Chồng Nguyễn Văn Thịnh 1939 Đông Xuân