Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Lịch

Phạm Văn Lịch

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Lịch

Tên thường gọi: Phạm Văn Lịch

Tên tự: Phạm Văn Lịch

Là con của: Phạm Văn Phẩm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Ông Phạm Văn Lịch là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Phẩm. Theo thông tin trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông mất khi được 9 tuổi.